MİKROBİYOLOJİK ANALİZ ÜRÜNLERİ

 690,00
 8.900,00

Numune Homejenizasyon Cihazları

Stomacher Blender Alliance Bio Expertise MIXWEL

 2.500,00
vuuu
 100,00

KİMYASAL ANALİZ ÜRÜNLERİ

0-53 Brix
 550,00
Soxhelet’e göre 5 kat hızlı
 7.300,00
 25.000,00
 1.200,00

GENEL LABORATUVAR CİHAZLARI

Distile - Deiyonize - Saf Su Cihazı

Deiyonize Su Cihazı Chemetrics