Brix, Şeker, Kurumadde Tayin Cihazları – Refraktometreler

Brix, Şeker, Kurumadde Tayin Cihazları - Refraktometreler

Abbe Refraktometre (12)

Brix, Şeker, Kurumadde Tayin Cihazları - Refraktometreler (177)

Masaüstü pH Metre (25)

pH Elektrod ve Tampon Çözeltiler (74)

Polarimetreler (6)

Portatif pH Metre (47)

Randall ekstraksiyonla yağ tayini (3)

"Refraktometre" kelimesi, kırılma anlamına gelen İngilizce "Refrakt" kelimesinden türemiştir ve dilimize "Refraktometre" olarak girmiştir. 

Günümüzde Günümüzde refraktometre şeker miktarı ölçümü, brix aralıklarının ölçümü, su miktarı ölçümü, ürün analizleri, kırılma indisi ölçümü ve katı madde miktarı ölçümü gibi farklı alanlarda aktif olarak kullanılabilmektedir.

Refraktometrelerin en yaygın olarak kullanıldığı sektörler gıda, ilaç ve kimya sektörleridir. Bunun yanı sıra birçok farklı alanda aktif olarak kullanılabilirler.  

Seçiminizle eşleşen ürün bulunamadı.