Novatek,

Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analiz cihazları, laboratuvar ve proses ölçü - kontrol ekipmanları temini ve teknik destek hizmetleri vermektedir.

Gıda, çevre ve kimya alanlarına yönelik olarak hazırlanan teknik çözümler, güncel teknolojiye uygun olarak dizayn edilir. Öncelikle müşterilerine fayda sunmayı hedefler ve çalışmalarını bu yönde şekillendirir. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda laboratuvar analizleri, hijyen, kontrol, HACCP izleme sistemleri ve proses kontrolünde cihaz, ekipman ve hizmetlerin yanı sıra uzun vadeli gerçek çözümler sunar. Laboratuvar analizlerinin insan hatasından arındırılmış, hızlı, güvenilir ve istikrarlı olabilmesi için, süreç takibi yapar.

 

Ne yapıyoruz?

 • Mikrobiyolojik analiz ürünleri, 3M Petrifilm’ler, hazır besi ortamları
 • Kullanıma hazır, Mikrobiyolojik numune alma swabları ve steril seyreltme ürünleri.
 • Genetik tabanlı, Uluslar arası onaylı, hızlı, sayısal mikrobiyolojik analiz sistemleri
 • UHT ambalajlarda ve Aseptik dolumlarda Sterilite test ekipmanları.
 • Membran filtrasyon sistemleri, Şırınga, Kapsül ve Membran tipi filtreler
 • Analitik kimya ve moleküler Biyoloji uygulamaları için,  filtrasyon ve purifikasyon ürünleri
 • Biolüminesans metodlarla ve ATP tekniği ile hızlı hijyen kontrol ve izleme sistemleri,
 • Hızlı, onaylı Patojen mikroorganizma (Salmonella, Listeria, E. Coli 0157, Campylobacter, Pseudomonas, STEC ) analiz ürünleri.
 • Mikotoksin, Vitamin, Antibiyotik, Allerjen, Hormon, Anabolizan, Katkı ve Kalıntı analiz ürünleri,
 • İyi Numune Alma Tekniklerine göre, farklı ürün ve ortamlar için Numune Alma sistemleri,
  GLP uygulamaları için Numune hazırlama sistemleri (Stomacher Blender, Otomatik tartım ve dilüsyon hazırlama sistemleri).
 • Enzimatik metodlarla analiz ürünleri ( Fruktoz, Glikoz, Sukroz, Aspartam v.b.)
 • Tür teşhisi ve GDO Analizleri için farklı metodlara göre çalışan analiz sistemleri
 • Fiziksel, Fizikokimyasal Analiz ürünleri,
 • Havadan bakteri örnekleme ve Partikül Sayım ölçümleme sistemleri,
 • ISO 22000 / HACCP uygulamaları için test ve ölçüm cihazları
 • Su aktivitesi (aw) ölçüm cihazları
 • Veri kaydediciler, ölçüm, kayıt ve izleme sistemleri (Datalogger’lar)
 • Modifiye atmosfer paketleme yapılmış ürünlerdeki O2, COve N2 gazlarının kontrolü için portatif gaz analiz cihazları
 • Taşınabilir sıcaklık, nem, hız, basınç vb. ölçüm cihazları
 • Taşınabilir, laboratuvar tipi ve hat tipi ölçüm cihazları (ph, iletkenlik, redox, çözünmüş oksijen,
 • ion selektif ölçümler, bulanıklık v.b.)
 • Yarı Otomatik, Tam Otomatik Titrasyon sistemleri,
 • Karl-Fisher Nem ölçüm cihazları
 • Analog ve Dijital Refraktometreler
 • Analog ve Dijital Polarimetreler,
 • Spesifik Skalalı ( Asitlik, Tuz, Peroksit, Serbest Yağ Asitleri, Rutubet, ph, şeker v.b.) portatif ölçüm cihazları
 • Laboratuvar ve hat tipi ölçüm sistemleri (Brix, kuru madde, CO, CO2, % alkol, ekstrakt, asidite, bome, plato vb.)
 • Laboratuvar ve hat tipi FT-NIR ölçüm sistemleri
 • Resmi metodlara göre; Protein, Yağ, Selüloz, kül, nem, Nişasta, Şeker vb. analiz cihazları
 • Her türlü Ambalaj için test, ölçü kontrol sistemleri.
 • Ambalaj içinden gaz analiz cihazları
 • Ortamda hava kalite kontrol cihazları
 • Raf Ömrü Analizleri ve Ürün Stabilite Analiz sistemleri
 • Ar-Ge’ye yönelik laboratuar ekipmanları
 • Laboratuar tipi Pilot üretim modelleme sistemleri
 • Tekstür Analiz cihazları
 • Genel amaçlı laboratuar cihaz ve ekipmanları.
 • ISO 17025 Laboratuar Akreditasyon Standartlarına göre Anahtar teslim laboratuar
 • dizaynı ve kurulumu. ( Tezgahlar, çekerocak, steril kabin, temiz odalar.)
 • Biyoteknoloji ve GDO Analiz Laboratuarları kurulumu
Novatek ,

Novatek Analitik size kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik ekipmanlar, laboratuvar ve proses ölçüm-kontrol ekipmanları teslimatı ve teknik destek hizmetleri vermektedir. Gıda, çevre ve kimyasal bölgelerine uygun teknik çözümler hazırlar ve güncel teknoloji ile tasarlar. Novatek, müşterilerine fayda sağlamayı ve çalışmalarını bu amaç doğrultusunda tasarlamayı hedeflemiştir. Manipülasyon şekli gereksinimleri, laboratuvar, hijyen, hijyen kontrolü, HACCP izleme sistemi ve cihaz, ekipman ve hizmetlerin takip süreci analizleri ile uzun vadeli hizmet sağlar. Laboratuvar analizleri insan hatalarından arındırılmış, hızlı, güvenli ve stabil bir süreç takibi yapmıştır.

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Shop
0 items Cart
My account